Tên sách: Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2
Tác giả: NGƯT. Bùi Văn Tuyên – Nguyễn Đức Trường