Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 7 tập 2
Tác giả: Bùi Văn Tuyên và Nguyễn Đức Trường
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tải về các tài liệu miễn phí trên website iHoc.me, vui lòng xem thêm bài viết Hướng dẫn tải tài liệu tại địa chỉ https://ihoc.me/huong-dan-tai-tai-lieu/