Sách nổi bật

Toán 11

Chuyên đề góc Hình học không gian lớp 11

Chuyên đề góc Hình học không gian lớp 11 được biên soạn dưới dạng lý thuyết, câu hỏi và bài tập. Trong đó có một số bài tập trắc nghiệm minh họa cho từng dạng toán. Chuyên đề toán này được chia sẻ bởi thầy Nguyễn Công Dũng. Bạn đọc …

Read More »

Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo năm 2016

Đề thi Toán Quốc tế Kangaroo năm 2016 có đáp án dành cho tất cả các lớp bằng tiếng Anh sẽ giúp thầy cô, phụ huynh và các em học sinh có thể tự ôn luyện. Kì thi Toán Quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Math Contest – IKMC) được tổ …

Read More »
error: