Toán bồi dưỡng học sinh lớp 7 của tác giả Vũ Hữu Bình là cuốn sách quen thuộc của các thế hệ học sinh. Nay bạn có thể tải về máy bản điện tử của cuốn sách này trên trang Sách Toán của iHoc.me.

Toán bồi dưỡng học sinh lớp 7 – Vũ Hữu Bình

Xem thêm:
Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 – Tập 1
Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 – Tập 2

Để lại một bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here