Sách nổi bật

Đề thi MYTS 2017 – Tìm kiếm tài năng toán học trẻ VN có đáp án

Đề thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam MYTS 2017. Cấu trúc đề năm 2017 đã thay đổi so với năm 2016. Đề thi chỉ còn 24 câu hỏi (trước là 30 câu). iHoc.me xin gửi tới bạn đọc đề thi của cả 2 vòng cũng như đáp án vòng số 1.
Bạn đọc có thể xem trực tiếp trên website bên dưới đây.

Xem thêm: Đề thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ 2016 cả 2 vòng có đáp án

Đề thi MYTS 2017 vòng 1 và đáp án

Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)
Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)
Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)
Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)
Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)
Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)

Đề thi và đáp án các khối khác, bạn đọc có thể tải về máy theo đường link cuối bài.

Đề thi MYTS 2017 vòng 2 và đáp án

Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)
Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)
Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)
Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)
Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)
Đề thi MYTS 2017 - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (2 vòng có đáp án)

Bạn đọc tải về máy đề thi MYTS 2017 bên dưới đây. Có tất cả các khối lớp.

File Action
Đề thi và đáp án vòng 1 Download
Đề thi và đáp án vòng 2 Download

Xem thêm: Đề thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ 2016 cả 2 vòng có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: