Sách nổi bật

MYTS

Đề thi MYTS 2017 – Tìm kiếm tài năng toán học trẻ VN có đáp án

Các kỳ thi toán quốc tế

Đề thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam MYTS 2017. Cấu trúc đề năm 2017 đã thay đổi so với năm 2016. Đề thi chỉ còn 24 câu hỏi (trước là 30 câu). iHoc.me xin gửi tới bạn đọc đề thi của cả 2 vòng cũng như …

Read More »
error: