Tên sách: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số
Tác giả: Trần Thị Vân Anh