Sách nổi bật

600 câu trắc nghiệm toán tích phân và ứng dụng 2017

600 câu trắc nghiệm toán tích phân và ứng dụng 2017 được nhóm Toán biên soạn rất cẩn thận. Cũng giống như các tài liệu iHoc.me đã giới thiệu, đây chắc chắn là một tài liệu hay cho bạn.

600 câu trắc nghiệm toán tích phân và ứng dụng 2017

Theo thang điểm của các năm trước thì câu tích phân và ứng dụng chiếm 1,0 điểm. Năm nay với hình thức ra đề mới, rất có khả năng số câu sẽ tương ứng 1,0 điểm so với các năm trước. Để tải 600 câu trắc nghiệm toán tích phân và ứng dụng 2017, bạn chọn đường dẫn download bên dưới.

Nguồn: Nhóm Toán

File Action
600 câu trắc nghiệm toán tích phân và ứng dụng 2017.pdf Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: