Sách nổi bật
Học mãi Tiểu học

4 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 có đáp án chi tiết

4 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 có đáp án chi tiết được iHoc.me sưu tầm. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh giỏi toán lớp 5.

Bài 1. a) Tính nhanh [latex]\frac{1}{2}: 0,5 – \frac{1}{4} : 0,25 + \frac{1}{8} : 0,125 – \frac{1}{10} : 0,1$[/latex] b) Tìm y, biết [latex](y \times 2 + 2,7) : 30 = 0,32[/latex] Bài 2. a) Hãy viết tất cả các phân số có : Tích của tử số và mẫu số bằng 128.
b) Cho số thập phân [latex]A[/latex], khi dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang trái một chữ số ta được số thập phân [latex]B[/latex]. Hãy tìm [latex]A[/latex], biết rằng [latex]A + B = 22,121.[/latex] Bài 3. Trong đợt thi đua học tập ba tổ của lớp 5A đạt được tất cả 120 điểm 10. Trong đó tổ một đạt được [latex]\frac{1}{3}[/latex] số điểm 10 của ba tổ, tổ hai đạt được [latex]\frac{2}{3}[/latex] số điểm 10 của hai tổ kia. Tính số điểm 10 mỗi tổ đã đạt được.
Bài 4. Trong hình vẽ bên, ABCD là hình vuông. Biết AB = 30 cm, MN = 20 cm.
a) Tính diện tích các hình tam giác ABN ; MNP và PBC.
b) Tính diện tích hình tam giác NPB.
c) Tính diện tích hình tam giác NKB.
4 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 có đáp án chi tiết

4 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 có đáp án chi tiết

4 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 có đáp án chi tiết

4 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 có đáp án chi tiết

Đáp án của 4 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 sẽ có trong file download. Chia sẻ bài viết này để nhiều người cùng biết và có cơ hội học tập tốt hơn.

File Action
4 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 có đáp án chi tiết.pdf Download
Luyện thi đại học 2k4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: